Våra tjänster

Våra tjänster

Grundläggning

Industrigrunder, villagrunder, garagegrunder & plintgrunder.

Dränering och fuktisolering

Dränering och fuktisolering av husgrunder och källare.

Enskilda avlopp och reningsverk

Projektering, nyanläggning och byte av befintlig anläggning.

VA-arbeten

Byte av befintliga ledningar eller utförande av nya anläggningar


Vinterväghållning

Snöröjning, efterarbeten, halkbekämpning av vägar och fastigheter.

Gräsytor och utemiljöer

Etablering av gräsytor, plantering av träd, buskar och växter samt montering av utrustning.

Plattläggning 

Plattytor, kantstöd av betong eller granitsten samt stödmurar.

Vägar, infarter, parkeringsytor

Nybyggnation, ombyggnation och reparation.

Vi kan hjälpa digHos oss på Umeå Mark & VA AB finns lång erfarenhet av markbranschen samt bred kompetens. Vi utför alla typer av markarbeten och sätter stort värde i goda relationer till våra kunder. Vi erbjuder helhetslösningar från projektering till färdigställda arbeten. Vår målsättning är att skapa trygghet genom hela projektet. Våra tjänster riktar sig till offentliga beställare, företag och privatpersoner. Kontakta oss för mer information om våra tjänster.

Dela vår hemsida via sociala medier