Projekt


På Umeå Mark & VA AB arbetar vi mot såväl offentliga beställare, företag som privatpersoner.

De projekt vi utför är av varierande karaktär och storlek.

Vi värdesätter goda kundrelationer och eftersträvar att skapa trygghet genom hela projekttiden. Kompetens, tillgänglighet och kommuniaktion är ledord för oss i vårt arbete och i kontakt med våra kunder.
Här kan du ta del av våra pågående projekt och de vi avslutat genom att klicka dig vidare.

Dela vår hemsida via sociala medier