Pågående projekt


   Pågående projekt
  • Brf Sävarån - nyproduktion av bostadsrättslägenheter i Sävar. UMV ansvarar för markarbeten.  • Brf Umehus 11 - tillskapande av källarlägenheter med egna uteplatser. VA-arbeten och utemiljö.  • Industrihus UMEKAN - nybyggnad av industrihus, markarbeten.  • Gruppbostad Furan - grundläggning och markarbeten nybyggnation av gruppbostad i Bodbyn.  • Riksbyggen, Gärdesvägen - utemiljö.

  • Hyggesvägen Obbola - ombyggnation av väg, Umeå Kommun.  • Norum - grund och avloppsanläggning nybyggnation fritidshus.  • Järnvägsgatan Holmsund - ombyggnation av gata och byte av VA-ledning, Umeå Kommun & VAKIN.  • Bioolja Ålidhem - grund för biooljenaläggning samt fundament för rörbrygga.  • First Camp Umeå - upprustning av utemiljö.
Dela vår hemsida via sociala medier