Umeå Mark & VA AB utför alla typer av markarbeten.

Välkommen till

Umeå Mark & VA AB

Hos oss på Umeå Mark & VA AB finns lång erfarenhet av markbranschen samt bred kompetens.

Om oss

Umeå Mark & VA AB

Hos oss på Umeå Mark & VA AB finns lång erfarenhet av markbranschen samt bred kompetens.
Vi utför alla typer av markarbeten och sätter stort värde i goda relationer till våra kunder. Vi erbjuder helhetslösningar från projektering till färdigställda arbeten.

Vår målsättning är att skapa trygghet genom hela projektet. Våra tjänster riktar sig till offentliga beställare, företag och privatpersoner.

Välkommen att kontakta oss!

Ring på: 090-14 93 30

Umeå Mark & VA AB

Tidigare Projekt

På Umeå Mark & VA AB arbetar vi mot såväl offentliga beställare, företag som privatpersoner. De projekt vi utför är av varierande karaktär och storlek.

UÅ Padel Ersboda

Anläggningen är 1505 kvm och har 10 meter invändig takhöjd utan synliga takstolar.

Gjutning Ersboda

Inte ofta man får gjuta i en frys #UMV #kylpanel #ersboda #gjutning

Gjutning lastkaj Sanden 9

Här gjuter vi lastkajen!

Stenmur Stöcksjö

Litet murbygge i Stöcksjö

Markarbeten på Umeå Camping

Justerat inför asfaltering.

35m L-stöd

Här har vi fått dit 35 meter L-stöd på plats! Inom Plattläggning utför vi plattytor, kantstöd av betong eller granitsten samt stödmurar.

Umeå Mark & VA AB

Tidigare projekt

Expertis och pålitlighet i varje mark- och VA-lösning. Umeå Mark & VA AB levererar kvalitet och effektivitet för dina byggprojekt.

Umeå Mark & VA AB

Våra tjänster

01.

Grundläggning

Industrigrunder, villagrunder, garagegrunder & plintgrunder.

02.

VA-arbeten

Byte av befintliga ledningar eller utförande av nya anläggningar

03.

Vägar, infarter, parkeringsytor

Nybyggnation, ombyggnation och reparation.

04.

Gräsytor och utemiljöer

Etablering av gräsytor, plantering av träd, buskar och växter samt montering av utrustning.