Umeå Mark & VA AB utför alla typer av markarbeten.

Projekt

Umeå Mark & VA AB

Projekt

På Umeå Mark & VA AB arbetar vi mot såväl offentliga beställare, företag som privatpersoner.
De projekt vi utför är av varierande karaktär och storlek.

Vi värdesätter goda kundrelationer och eftersträvar att skapa trygghet genom hela projekttiden. Kompetens, tillgänglighet och kommuniaktion är ledord för oss i vårt arbete och i kontakt med våra kunder.

Ett urval av våra referensprojekt

Ring på: 090-14 93 30

Umeå Mark & VA AB

Tidigare projekt