Umeå Mark & VA AB utför alla typer av markarbeten.

Tjänster

Umeå Mark & VA AB

Tjänster

Umeå Mark & VA AB erbjuder omfattande tjänster inom mark- och VA-området. Vårt erfarna team av specialister är dedikerade till att leverera högkvalitativa lösningar för både privatpersoner och företag.

Vi utför arbeten såsom plattläggning, dränering och fuktisolering med precision och effektivitet. Dessutom erbjuder vi VA-tjänster inklusive ledningsinstallation, avloppsrensning och dräneringssystem. Vi strävar alltid efter att hålla höga standarder när det gäller kvalitet, säkerhet och miljömedvetenhet.

Med vår expertis och avancerade utrustning kan vi hantera projekt av olika storlekar och komplexitet. Vi sätter alltid kundens behov i fokus och arbetar tillsammans för att uppnå önskade resultat. Kontakta oss idag för att diskutera dina mark- och VA-utmaningar och låt oss vara din pålitliga partner för framgångsrika projekt.

Ring på: 090-14 93 30

01.

Grundläggning

Industrigrunder, villagrunder, garagegrunder & plintgrunder.

02.

VA-arbeten

Byte av befintliga ledningar eller utförande av nya anläggningar

03.

Vägar, infarter, parkeringsytor

Nybyggnation, ombyggnation och reparation.

04.

Gräsytor och utemiljöer

Etablering av gräsytor, plantering av träd, buskar och växter samt montering av utrustning.

05.

Dränering och fuktisolering

Dränering och fuktisolering av husgrunder och källare.

06.

Enskilda avlopp och reningsverk

Projektering, nyanläggning och byte av befintlig anläggning.

07.

Plattläggning

Plattytor, kantstöd av betong eller granitsten samt stödmurar.

08.

Vinterväghållning

Snöröjning, efterarbeten, halkbekämpning av vägar och fastigheter.